In geval van geschillen is alleen de rechtbank te Antwerpen bevoegd.